NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60835-2-5 (367630)

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 5: Podsystém spracovania digitálneho signálu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60835-2-5
: 367630
: 16017
: 1.6.2000
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN