NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60832-1 (359713)

Práce pod napätím. Izolačné tyče a pripojiteľné zariadenia. Časť 1: Izolačné tyče (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60832-1
: 359713
: 111709
: 1.10.2010
: 50
: 150 g (0.33 )
:
Kategorie: Technické normy STN