NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60819-3-3 (346570)

Necelulózový papier na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. List 3: Neplnené papiere z aramidu (aromatického polyamidu) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60819-3-3
: 346570
: 115180
: 1.5.2012
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN