NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60819-3-1 (346570)

Necelulózový papier na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácia na jednotlivé materiály. List 1: Plnený sklenený papier (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60819-3-1
: 346570
: 85982
: 1.4.2002
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN