NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60811-508 (347010)

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 508: Mechanické skúšky. Skúška tlakom pri vysokej teplote pre izoláciu a plášte. (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 25.8.2020).

NORMA vydána dne 1.7.2013

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60811-508
: 347010
: 116697
: 1.7.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN