NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60811-506 (347010)

Elektrické a optické káble. Skúšobné metódy pre nekovové materiály. Časť 506: Mechanické skúšky. Skúška nárazom pri nízkej teplote pre izolácie a plášte.

NORMA vydána dne 1.7.2013

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60811-506
: 347010
: 116695
: 1.7.2013
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN