NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 6081 (314351)

Letectvo a kozmonautika. Nity s univerzálnou hlavou, zúžené tolerancie. Palcový rad (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 6081
: 314351
: 124311
: 1.3.2017
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN