NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60794-3-50 (359223)

Optické káble. Časť 3-50: Vonkajšie káble. Skupinová špecifikácia káblov v plynovodnom potrubí a rúrok na ich inštalovanie zafukovaním a/alebo pretláčaním/zaťahovaním/naplavovaním do plynovodného potrubia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60794-3-50
: 359223
: 108461
: 1.6.2009
: 39
: 117 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy STN