NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60794-2-20 (359223)

Optické káble. Časť 2-20: Vnútorné káble. Skupinová špecifikácia mnohovláknových optických káblov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60794-2-20
: 359223
: 119657
: 1.11.2014
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN