NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60793-1-48 (359213)

Optické vlákna. Časť 1-48: Metódy merania a skúšobné postupy. Rozptyl polarizačných vidov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60793-1-48
: 359213
: 126745
: 1.7.2018
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN