NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60793-1-34 (359213)

Optické vlákna. Časť 1-34: Metódy merania a skúšobné postupy. Stočenie vlákna (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60793-1-34
: 359213
: 101895
: 1.10.2006
: 21
: 63 g (0.14 )
:
Kategorie: Technické normy STN