NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60749-38 (358799)

Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 38: Softvérová skúšobná metóda chýb polovodičových súčiastok s pamäťou (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60749-38
: 358799
: 107323
: 1.1.2009
: 17
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN