NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60749-18 (358799)

Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 18: Ionizujúce vyžarovanie (celková dávka) (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 15.5.2022).

NORMA vydána dne 1.10.2003

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60749-18
: 358799
: 91658
: 1.10.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN