NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60749-13 (358799)

Polovodičové súčiastky. Mechanické a klimatické skúšobné metódy. Časť 13: Soľná atmosféra (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 22.3.2021).

NORMA vydána dne 1.2.2003

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60749-13
: 358799
: 89312
: 1.2.2003
: 3
: 9 g (0.02 )
:
Kategorie: Technické normy STN