NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60747-5-2 (358797)

Diskrétne polovodičové súčiastky a integrované obvody. Časť 5-2: Optoelektronické súčiastky. Základné technické dáta a vlastnosti (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 1.5.2005).

NORMA vydána dne 1.4.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60747-5-2
: 358797
: 85945
: 1.4.2002
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN