NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60747-16-10 (358797)

Polovodičové súčiastky. Časť 16-10: Schvaľovací technologický list (TAS) pre monolitické mikrovlnné integrované obvody (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60747-16-10
: 358797
: 98120
: 1.5.2005
: 65
: 195 g (0.43 )
:
Kategorie: Technické normy STN