NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60728-7-1 (367211)

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 7-1: Monitorovanie stavu vonkajšej hybridnej koaxiálnej vláknovej sústavy. Špecifikácia fyzickej vrstvy (PHY) (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 3.6.2018).

NORMA vydána dne 1.9.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60728-7-1
: 367211
: 99239
: 1.9.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN