NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60728-3-1 (367211)

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3-1: Metódy merania nelinearity na digitálnych kanáloch prenášajúcich DVB-C signály (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60728-3-1
: 367211
: 116455
: 1.1.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN