NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60728-101 (367211)

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 101: Vlastnosti systému vzostupných trás pri zaťažení digitálnych kanálov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60728-101
: 367211
: 125495
: 1.10.2017
: 63 g (0.14 )
:
Kategorie: Technické normy STN