NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60728-1 (367211)

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Systémové vlastnosti vzostupnej cesty (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60728-1
: 367211
: 119942
: 1.2.2015
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN