NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60704-3 (361005)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný postup na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 3: Postup na určovanie a overovanie deklarovaných hodnôt emisie hluku (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 2.7.2022).

NORMA vydána dne 1.11.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60704-3
: 361005
: 102044
: 1.11.2006
: 26
: 78 g (0.17 )
:
Kategorie: Technické normy STN