NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60704-2-4 (361005)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na práčky a odstredivky (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A11 do 13.1.2023).

NORMA vydána dne 1.1.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60704-2-4
: 361005
: 116511
: 1.1.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN