NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60695-7-2 (345630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 7-2: Toxicita splodín horenia. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód.

NORMA vydána dne 1.9.2012

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60695-7-2
: 345630
: 115415
: 1.9.2012
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60695-7-2 (345630):

Táto časť IEC 60695 poskytuje stručný prehľad skúšobných metód, ktoré sa bežne používajú pri posudzovaní akútnej toxickej účinnosti a ďalších skúšok toxicity.Obsahuje špeciálne postrehy k ich vzťahu k reálnym požiarnym scenárom a dáva odporúčania na ich použitie.