NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60695-6-1 (345630)

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 6-1: Zníženie viditeľnosti dymom. Všeobecný návod.

NORMA vydána dne 1.12.2005

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60695-6-1
: 345630
: 99566
: 1.12.2005
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60695-6-1 (345630):

Táto časť IEC 60695 je návodom na, a) optické meranie zníženia viditeľnosti dymom, b) všeobecné aspekty optických metód skúšania dymu; c) úvahy týkajúce sa skúšobných metód; d) vyjadrenie výsledkov skúšok; e) význam optických údajov o dyme na posúdenie nebezpečenstva.