NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60695-1-21 (345630)

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-21: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Zapáliteľnosť. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60695-1-21
: 345630
: 124527
: 1.4.2017
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN