NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60684-3-420÷422 (346553)

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. Listy 420 až 422: Rúrky z polyetylén-tereftalátovej tkaniny s akrylovým povlakom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60684-3-420÷422
: 346553
: 88547
: 1.11.2002
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN