NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60684-3-400÷402 (346553)

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. Listy 400 až 402: Rúrky zo sklenej tkaniny s povlakom zo silikónového elastoméru (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2003

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60684-3-400÷402
: 346553
: 89974
: 1.4.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN