NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60684-3-283 (346553)

Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. List 283: Teplom zmraštiteľné polyolefínové rúrky na zbernicovú izoláciu (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 16.1.2017). (Platnosť do 24.9.2022).

NORMA vydána dne 1.7.2011

Anglicky -
Tištěné (298.40 CZK)

:

: STN EN 60684-3-283
: 346553
: 113394
: 1.7.2011
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN