NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60674-3-3 (346542)

Špecifikácia plastových fólií na elektrotechnické účely. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 3: Požiadavky na elektroizolačné polykarbonátové (PC) fólie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60674-3-3
: 346542
: 17227
: 1.5.2001
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN