NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60664-4 (330420)

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 4: Zohľadnenie namáhania vysokofrekvenčným napätím.

NORMA vydána dne 1.10.2006

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60664-4
: 330420
: 101570
: 1.10.2006
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60664-4 (330420):

Táto časť IEC 60664 sa zaoberá základnou, prídavnou a zosilnenou izoláciou vystavenou namáhaniu vysokofrekvenčným napätím v nízkonapäťovom zariadení.