NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60645-3 (368811)

Elektroakustika. Audiometrické zariadenia. Časť 3: Signály s krátkym trvaním (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60645-3
: 368811
: 105064
: 1.1.2008
: 18
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN