NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60626-3 (346530)

Kombinované ohybné materiály na elektrické izolácie. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60626-3
: 346530
: 107572
: 1.3.2009
: 79
: 237 g (0.52 )
:
Kategorie: Technické normy STN