NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60601-2-41 (364800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti operačných a vyšetrovacích svietidiel. (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 14.4.2018).

NORMA vydána dne 1.10.2010

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60601-2-41
: 364800
: 111629
: 1.10.2010
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60601-2-41 (364800):

Predmetom tejto osobitnej normy je stanovenie osobitných požiadaviek na ZÁKLADNÚ BEZPEČNOSŤ a NEVYHNUTNÉ PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI OPERAČNÝCH a VYŠETROVACÍCH SVIETIDIEL definovaných v 201.3.