NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60601-2-29 (364800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-29: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti rádioterapeutických simulátorov (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A11 do 1.10.2014).

NORMA vydána dne 1.7.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60601-2-29
: 364800
: 108435
: 1.7.2009
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy STN