NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60601-2-10 (364800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti nervových a svalových stimulátorov (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 16.12.2019).

NORMA vydána dne 1.10.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60601-2-10
: 364800
: 121558
: 1.10.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN