NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60601-1-3 (364800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Radiačná ochrana pri diagnostických röntgenových prístrojoch. (Norma sa môže používať bez zmeny A11 do 1.11.2019).

NORMA vydána dne 1.10.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60601-1-3
: 364800
: 107724
: 1.10.2009
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60601-1-3 (364800):

Predmetom tejto pridruženej normy je špecifikovať všeobecné požiadavky dopĺňajúce požiadavky základnej normy a slúžiť ako základ pre osobitné normy.