NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60601-1-11 (364800)

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-11: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Požiadavky na zdravotnícke elektrické prístroje a zdravotnícke elektrické systémy používané pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60601-1-11
: 364800
: 121838
: 1.12.2015
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN