NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 6059-309 (311832)

Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Ochranné manžety. Skúšobné metódy. Časť 309: Požiarna odolnosť manžety nainštalovanej na zväzku káblov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 6059-309
: 311832
: 127892
: 1.2.2019
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN