NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60564 (356410)

Mostíky na meranie odporu jednosmerným prúdom.

NORMA vydána dne 1.8.1999

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60564
: 356410
: 13701
: 1.8.1999
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60564 (356410):

Táto norma platí pre mostíky na meranie odporu pri jednosmernom prúde. Platí aj pre pomocné zariadenia, ktoré sú zabudovanou súčasťou mostíka.