NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60534-2-1 (134509)

Regulačné armatúry pre priemyselné procesy. Časť 2-1: Prietok. Výpočtové vzťahy pre prietok tekutín v prevádzkových podmienkach (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60534-2-1
: 134509
: 114566
: 1.1.2012
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN