NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60512-25-6 (354055)

Konektory pre elektronické zariadenia. Skúšky a merania. Časť 25-6: Skúška 25f: Diagram oka a jitter (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60512-25-6
: 354055
: 97454
: 1.2.2005
: 19
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN