NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60512-2-5 (354055)

Konektory pre elektronické zariadenia. Skúšky a merania. Časť 2-5: Elektrické spojenie a skúšky prechodového odporu. Skúška 2e: Poruchy kontaktu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2004

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60512-2-5
: 354055
: 93533
: 1.3.2004
: 9
: 27 g (0.06 )
:
Kategorie: Technické normy STN