NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60512-12-6 (354055)

Elektromechanické súčiastky pre elektronické zariadenia. Základné skúšobné postupy a meracie metódy. Časť 12: Skúšky spájkovania. Oddiel 6: Skúška 12f. Tesnosť proti tavidlu a čistiacim rozpúšťadlám pri strojovom spájkovaní (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60512-12-6
: 354055
: 17251
: 1.5.2001
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN