NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60512-12-5 (354055)

Konektory pre elektronické zariadenia. Skúšky a merania. Časť 12-5: Skúšky spájkovania. Skúška 12e: Odolnosť proti spájkovaciemu teplu, metóda ručného spájkovania (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2006

Anglicky -
Tištěné (298.40 CZK)

:

: STN EN 60512-12-5
: 354055
: 102331
: 1.12.2006
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN