NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60512-11-14 (354055)

Konektory pre elektronické zariadenia. Skúšky a merania. Časť 11-14: Klimatické skúšky. Skúška 11p: Korózna skúška prúdením jedného plynu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2004

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60512-11-14
: 354055
: 95181
: 1.6.2004
: 15
: 45 g (0.10 )
:
Kategorie: Technické normy STN