NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60512-1 (354055)

Elektromechanické súčiastky pre elektronické zariadenia. Základné skúšobné postupy a meracie metódy. Časť 1: Všeobecne (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60512-1
: 354055
: 17242
: 1.5.2001
: 15
: 45 g (0.10 )
:
Kategorie: Technické normy STN