NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60512-1-1 (354055)

Konektory pre elektronické zariadenia. Skúšky a merania. Časť 1-1: Všeobecná kontrola. Skúška 1a: Vizuálna kontrola (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60512-1-1
: 354055
: 87982
: 1.10.2002
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN