NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60507 (348031)

Skúšky vysokonapäťových keramických a sklenených izolátorov na striedavé napätie pri umelom znečistení (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60507
: 348031
: 119387
: 1.9.2014
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN