NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60503 (368560)

Cievky pre videomagnetofóny na profesionálne použitie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60503
: 368560
: 18874
: 1.11.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN