NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 6049-002 (311831)

Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Ochranná manžeta z metaaramidových vláken. Časť 002: Všeobecne a prehľad noriem na výrobky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 6049-002
: 311831
: 111490
: 1.8.2010
: 5
: 15 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN